[1]
A. Saraçi, “Roli ndërmjetësues i tregtarëve nga Shqipëria e jugut si faktor i rëndësishëm për tregtinë Veneciane”, Stud His, vol. 76, no. 1, pp. 31–49, May 2023.