[1]
E. Malaj, “Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Raguzës dhe Shqiptarëve gjatë periudhës Osmane nën dritën e disa autorëve: Rezultatet e para të një hulumtimi”, Stud His, vol. 76, no. 1, pp. 51–74, May 2023.