Saraçi, A. “Roli ndërmjetësues I tregtarëve Nga Shqipëria E Jugut Si Faktor I rëndësishëm për Tregtinë Veneciane”. Studime Historike, vol. 76, no. 1, May 2023, pp. 31-49, https://albanica.al/studime_historike/article/view/1052.