Malaj, E. “Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Raguzës Dhe Shqiptarëve Gjatë periudhës Osmane nën dritën E Disa autorëve: Rezultatet E Para Të Një Hulumtimi”. Studime Historike, vol. 76, no. 1, May 2023, pp. 51-74, https://albanica.al/studime_historike/article/view/1053.