Saraçi, Alvin. “Roli ndërmjetësues I tregtarëve Nga Shqipëria E Jugut Si Faktor I rëndësishëm për Tregtinë Veneciane”. Studime Historike 76, no. 1 (May 31, 2023): 31–49. Accessed December 4, 2023. https://albanica.al/studime_historike/article/view/1052.