1.
Malaj E. Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Raguzës dhe Shqiptarëve gjatë periudhës Osmane nën dritën e disa autorëve: Rezultatet e para të një hulumtimi. Stud His [Internet]. 2023 May 31 [cited 2023 Dec. 9];76(1):51-74. Available from: https://albanica.al/studime_historike/article/view/1053