1.
Meta B. Albana Mema: Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924): tiranë: kristalina-kh, 2021, 484 f. Stud His [Internet]. 2023 May 31 [cited 2024 May 26];76(1):249-52. Available from: https://albanica.al/studime_historike/article/view/1062