Redaksia

Këshilli botues

  • Dr. Dorian Koci
  • Prof. Dr. Pëllumb Xhufi
  • Prof. Dr. Vaso Tole
  • Prof. Dr. Piro Misha
  • Dr. Ardit Bido
  • Dr. Skënder Bushi 
  • Andrea Llukani

Drejtor

  •  

Kryeredaktor:

  •  

Paraqitja grafike:

  •