Fjalë përshëndetëse

Autorët

  • Dr. Dorian Koçi Muzeu Historik Kombëtar

Abstrakti

Revista shkencore “Studime Muzeologjike” Nr.11 botohet në kuadër të 40 vjetorit të çeljes së Muzeut Historik Kombëtar. Kjo revistë është është e hapur dhe gjithpërfshirëse, duke e shtuar nga viti në vit rrethin e bashkëpunëtorëve të saj. Qëllimi kryesor i kësaj reviste shkencore është: të stimulojë debatin rreth vlerave të trashëgimisë kulturore shqiptare. Nëpërmjet revistës “Studime Muzeologjike”, Muzeu Historik Kombëtar nxit dhe inkurajon veprimtarinë kërkimore-shkencore në fushën e muzeologjisë, historisë, antropologjisë,
konservimit dhe restaurimit të objekteve muzeore."

Fjalët kyçe:

Studime Muzeologjike, Moikom Zeqo

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2022-01-20

Si të citoni

Koçi, D. (2022). Fjalë përshëndetëse. Studime Muzeologjike, 11(11), 6–8. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/282