Martesa labe sipas traditës zakonore në Tepelenë

Autorët

  • Prof. Asoc. Dr. Jaho Cana

Abstrakti

Tepelena në këndvështrimin etnografik na paraqitet si një krahinë e shumëllojshme. Ajo në qoftë se në aspektin fiziko-gjeografik mund të duket si një zonë tipike dhe unike , me dukuri pak a shumë të njëjta gjeografike, pavarësisht nga veçoritë e relievit dhe pamjes së jashtme të saj. Ndërsa në aspektin etnografik ajo na paraitet mjaft e shumëllojshme. Dhe ka një interes shumë të veçantë studimor. Në pamje të parë, të krijohet përshtypja se ritet, tarditat dhe zakonet janë pak a shumë të njëjta në të gjithë territorin që përfshin Tepelenën dhe ku jetojnë terpelenasit. Mirëpo në qoftë se i shikon me vëmëndje këto dukuri, menjëher do të dallosh shumë ndryshime, qoftë në mënyrën e sjlelljes, veshjes, ritet dhe cermoni të ndyshme të jetës familjare dhe por edhe te veprimtarisë shoqërore.

Fjalët kyçe:

Martesa labe, Tradita, Zona e Tepelenës

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2022-01-21

Si të citoni

Cana, J. . (2022). Martesa labe sipas traditës zakonore në Tepelenë. Studime Muzeologjike, 11(11), 100–115. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/289