Agresioni Fashist dhe pjesëmarrja e vullnetarëve shqiptarë në luftën e Spanjës

Autorët

  • Prof. asoc. dr. Bernard Zotaj

Abstrakti

Në pikëpamje historike, antifashizmi shqiptar fillimet i ka në vitet e Luftës së Spanjës, 1936-1939, kur disa dhjetra të rinj idealistë shqiptarë, shkuan dhe morën pjesë, madje një numër ndër ta ranë gjatë luftimeve të ashpra në frontet e kësaj lufte, pikërisht në emër të antifashizmit.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

  1. Gazeta “Vullnetarët e Lirisë”, Spanjë 1937.

  2. Dolorez Ibarruri, Lufta e Spanjës, Tiranë, 1946.

  3. Lufta Spanjës (1936-1939), shënime historike dhe kujtime nga vullnetarët shqiptarë, Tiranë, 1959.

  4. Veiz Bajo, Dëshmorët e Luftës së Spanëjs (1936-1939), Tiranë,1996.

  5. Gazeta “Dita”, 15 shtator, 22 shtator, 2 tetor 2023.

  6. Gazeta “Ushtria”, 13 tetor 2023.

  7. Gazeta “Ushtria”, 4 nëntor 2022.

Downloads

Botuar

2023-12-26

Si të citoni

Zotaj, B. (2023). Agresioni Fashist dhe pjesëmarrja e vullnetarëve shqiptarë në luftën e Spanjës. Studime Muzeologjike, 1(14), 31–37. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/3241