Konservimi i objekteve muzeale: mjedisi, metodat dhe rëndësia e ruajtjes së trashëgimisë kulturore

Autorët

  • Redis Marku

Abstrakti

Ky artikull ka për qëllim analizimin në një këndvështrim të gjërë mbi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e ruajtjes së disa parametrave jetike që duhet të përdoren në konservimin e objekteve muzeale. Duhet patur parasysh përfshirja e mjedisit të duhur, metodat që përdoren dhe rëndësinë që duhet për një kujdes të veçantë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Në këtë kontekst, do trajtohen sfidat e konservimit, përpjekjet për implementimin e teknologjive të reja të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore të një shoqërie.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-12-26

Si të citoni

Marku, R. (2023). Konservimi i objekteve muzeale: mjedisi, metodat dhe rëndësia e ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Studime Muzeologjike, 1(14), 58–72. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/3247