POLITIKA KULTURORE E MUZEOLOGJIKE NË FUNKSION TË SHOQËRISË SONË

Autorët

  • Fjoralba Prifti Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

Abstrakti

"Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, prioriteti strategjik, fokusi i drejtimit, si dhe qasja e tij kundrejt shoqërisë sonë dhe asaj të huaj. Vizioni i politikës kulturore dhe artistike, në muze, fillon me edukimin social, promovimin, zhvillimin, krijmtarinë, kultivimin dhe nxitjen e njohjes dhe respektit, ndaj vlerave të trashëgimisë kulturore. Ecuria dhe ndikimi i MKAM - në jetën sociale, të qytetit, vendit, rajonit dhe më tej."

Fjalët kyçe:

edukimi social, prioriteti strategjik, fokusi i drejtimit, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, trashëgimia kulturore

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2022-06-09

Si të citoni

Prifti, F. (2022). POLITIKA KULTURORE E MUZEOLOGJIKE NË FUNKSION TË SHOQËRISË SONË. Studime Muzeologjike, 12(12), 107–112. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/462