GJENDJA E DIKURSHME DHE PROCESET E ZHVILLIMIT NË MUZEUN KOMBËTAR TË KOSOVËS

(TITULL PUNE)

Autorët

 • Phd. Kandidat, Besarta Reçica Muzeu Kombëtar i Kosovës

Abstrakti

Muzeu Kombëtar i Kosovës është vlerë e shtuar e trashëgimisë kulturore, është institucion permanent joprofitabil që ka destinim shërbimit të shoqërisë dhe të jetë i hapur për publikun. Fushëveprimtaria e muzeut rregullohet në bazë të ligjeve, rregulloreve dhe akteve tjera normative lidhur me trashëgimin kulturore Në kuadër të Muzeu Kombëtar të Kosovës veprojnë katër sektorë profesionalë, Sektori i Arkeologjisë, Etnografisë, Historisë dhe ai i Natyrës. Detyrat dhe përgjegjësitë e këti institucioni më të lartë kulturor lidhen me hulumtimin, mbledhjen, ruajtjen, mbrojtjen, restaurimin- konzervimin, studimin, qasjen publike, komunikimin dhe paisjen me burime të domosdoshme kulturore, historike e shkencore me qëllim që kjo trashëgimia të shijohet jo vetëm nga gjeneratat e tashme por të jetë në dispozicion edhe për brezat e ardhshme si një deshmi historike dhe kulturore e kohës. Në këtë punim tentohet të dihet më shumë rreth themelimit të Muzeut Kombëtar të Kosovës,
gjendjes së dikurshme të muzeu, veprimtarisë, funksionimit, statusit juridik dhe proceset e zhvillimit.

Fjalët kyçe:

Muzeu, themelimi, veprimtaria, legjislacioni, trashëgimia, promovim

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Mr.Shefki Stublla ” Komunikimi Muzeor I”, Prishtinë 2012.

 2. Besnik Rraci, “Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 -

 3. Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic te, 2019.

 4. "Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 - Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic Institute, 2019.

 5. Besnik Rraci, “Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 - Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic Institute, 2019.

 6. Mr. Tefik Morina“ Rrug e zhvillimit dhe prespektiva e Muzeut të Kosovës- Buletini I Muzeut të Kosovës XII “ , 1974, Prishtinë.

 7. Besnik Rraci, “Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 - Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic Institute, 2019.

 8. Mr. Tefik Morina“ Rrug e zhvillimit dhe prespektiva e Muzeut të Kosovës- Buletini I Muzeut të Kosovës XII “ , 1974, Prishtinë

 9. Mr. Tefik Morina“ Rrug e zhvillimit dhe prespektiva e Muzeut të Kosovës- Buletini I Muzeut të Kosovës XII “ , 1974, Prishtinë

 10. Besnik Rraci, “Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 -

 11. Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic Institute, 2019.

 12. Intervistë me Prof.dr. Riza Sadiku, ushtrues I detyres te Drejtorit te Muzeut te Ravolucionit prej muajit maj 1981- gusht 1982.

 13. Intervistë me Prof. dr. Ukë Xhemaj, professor" në Universitetin e Prishtinës – Departamentin e Etnologjisë, Interviste e vitit 2016

 14. Iniciativa kosovare për stabilitet -IKS- Një e ardhme për të kaluarën e Prishtinës, Prishtinë 2006.

 15. Besnik Rraci, “Veprimtaria muzeale e Kosovës gjatë viteve 90 - Shkatërrimi i Muzeut të Revolucionit”, International Academic Institute, 2019.

 16. Arkeologu Kemail Luci na tregon se të gjitha këto eksponate të

 17. marrurra nga Muzeu I Kosovës janë dhënë me revers, një pjesë të të cilave e kanë nënshkruar Kemail Lucid dhe Fatmir Peja.

 18. Intervistë me Dr. Enver Rexha , Drejtor I Institutit Arkeologjik të Kosovës, shtator 2019.

 19. Intervistë me Dr. Enver Rexha , Drejtor I Institutit Arkeologjik të Kosovës, shtator 2019.

 20. Intervistë me Dr. Enver Rexha , Drejtor I Institutit Arkeologjik të Kosovës, shtator 2019.

 21. "18 Sot ne kemi Kompleksin Etnologjikë që quhej Muzeu Etnologjikë po ky muze nuk I plotëson kushtet të emrohet I till pasi që ky funksionon në kuader të Muzeut të Kosovës, dhe nuk i plotëson kushtet e një muzeu.

Downloads

Botuar

2022-06-09

Si të citoni

Reçica, B. (2022). GJENDJA E DIKURSHME DHE PROCESET E ZHVILLIMIT NË MUZEUN KOMBËTAR TË KOSOVËS: (TITULL PUNE). Studime Muzeologjike, 12(12), 159–178. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/467