ROLI I SEKTORIT TË PROGRAMEVE EDUKATIVE NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR

Autorët

  • PhD (C) Najada Velçani Muzeu Historik Kombëtar
  • Sonjela Babaliu Muzeu Historik Kombëtar

Abstrakti

Qëllimi ynë është ta bëjmë muzeun një vend mikpritës, të kthehet në një qendër veprimtarish për të rinjtë në mënyrë, që ata të njihen me historinë, traditat dhe kulturën e vendit tonë. Prandaj mbetet si objektiv kryesor forcimi i rolit të tij edukues për brezat. Programet edukative janë një element shumë i rëndësishëm për njohjen e traditave tona kulturore. Sektori i Programeve Edukative zhvillon një sërë aktivitetesh për grupmosha të ndryshme, si edhe është në kërkim të ideve dhe projekteve të reja.

Fjalët kyçe:

Muzeu Historik Kombëtar, Sektori i Programeve Edukative

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2022-06-11

Si të citoni

Velçani, N., & Babaliu, S. (2022). ROLI I SEKTORIT TË PROGRAMEVE EDUKATIVE NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR. Studime Muzeologjike, 12(12), 299–302. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/477