[1]
Mile, A. 2022. Censura gjatë mbretërimit të Zogut I në Shqipëri ndalimi i librave dhe periodikëve. Studime Muzeologjike. 11, 11 (Jan. 2022), 162–170.