(1)
Mile, A. . Censura Gjatë mbretërimit Të Zogut I Në Shqipëri Ndalimi I Librave Dhe periodikëve. StudMuz 2022, 11, 162-170.