Mile, A. . (2022). Censura gjatë mbretërimit të Zogut I në Shqipëri ndalimi i librave dhe periodikëve. Studime Muzeologjike, 11(11), 162–170. Retrieved from https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292