Mile, Alma. 2022. “Censura Gjatë mbretërimit Të Zogut I Në Shqipëri Ndalimi I Librave Dhe periodikëve”. Studime Muzeologjike 11 (11):162-70. https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292.