Mile, A. . (2022) “Censura gjatë mbretërimit të Zogut I në Shqipëri ndalimi i librave dhe periodikëve”, Studime Muzeologjike, 11(11), pp. 162–170. Available at: https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292 (Accessed: 25 February 2024).