Mile, A. . “Censura Gjatë mbretërimit Të Zogut I Në Shqipëri Ndalimi I Librave Dhe periodikëve”. Studime Muzeologjike, vol. 11, no. 11, Jan. 2022, pp. 162-70, https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292.