Mile, Alma. “Censura Gjatë mbretërimit Të Zogut I Në Shqipëri Ndalimi I Librave Dhe periodikëve”. Studime Muzeologjike 11, no. 11 (January 21, 2022): 162–170. Accessed February 25, 2024. https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292.