1.
Mile A. Censura gjatë mbretërimit të Zogut I në Shqipëri ndalimi i librave dhe periodikëve. StudMuz [Internet]. 2022 Jan. 21 [cited 2024 Feb. 25];11(11):162-70. Available from: https://albanica.al/studmuzeologjike/article/view/292