Vëll. 10 No. 10 (2020): Studime Muzeologjike

Studime Muzeologjike
ISSN: 2790-3621
Vëll. 10 No. 10 (2020)
Botuar: 2021-10-10

Fjalë përshëndetëse

Dr. Dorian Koçi
5-6

Lufta për marrjen e garnizonit të Kotës dhe një objekt muzeal i gjeneralit italian Enriko Gotti

Dr. Dorian Koçi
7-17

Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit

Etleva Demollari
18-31

Epidamnos, Dyrrachion/Dyrrachium, Durrës Greek, Roman and Byzantine Architecture of the city, in the view from the third millennium

Lida Fabian Miraj
32-59

40 vjet Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

Fjoralba Prifti
60-76

Baptiseri i Butrintit Arkitektura dhe të dhëna të reja në ecurinë funksionale

Dr. Ark. Restaurator Reshat Gega
77-87

Pavijoni i arkeologjisë në Muzeun Historik Kombëtar

Dr. Skënder Bushi
88-103

Zhvillimi i Luftës së Vlorës dhe roli i saj në çështjen kombëtare Komiteti “Mbrojtja Kombëtare”

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj
104-120

Sllanica, skela e panjohur e lumit Vjosa

Ilirjan Gjika
121-126

Ikonografët nga Samarina

Andrea Llukani
127-140

Realizimi i skenës "Fjetja e Shën Marisë" në ikonografinë shqiptare

Gentian Vokopola
141-167

Dokumentimi dhe ndërhyrjet konservuese preliminare në mozaikun e zbuluar në kuadër të projektit "Restaurimi i Xhamisë Mbret dhe Teqesë së Helvetive", Berat

Berbis Islami, Klejdi Zguro
168-174

Emergjencat në muze: siguria, konservimi dhe koleksionet në situatë pandemie

Erilda Selaj
175-185

Muzika, Bethoveni në këndvështrimin e Fan Nolit

Maringlen Abedini
186-192

Reçensë për librin e Prof. Ass. dr. Frederik Stamatit "Për flamujt e Muzeut Kombëtar"

Dr. Dorian Koçi
193-196

Reçensë për librin e Prof. Ass. Dr. Bernard Zotajt “Epopeja e fitimtarëve”

Dr. Dorian Koçi
197-200

Reçensë për librin "Historia e veprave të lavdishme dhe fitoreve kundër turqeve nga zoti Gjergj Kastrioti Skënderbeu Princi i Epirit"

Andrea Llukani
201-202