Lidhja Shqiptare e Prizrenit, faktor i zhvillimit kulturor dhe arsimor

Autorët

  • Prof. Dr. As. Shaban Sulejmani
  • Dr. Rahim Jashari

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2576

Abstrakti

Shekulli XIX shënon për shqiptarët e të gjitha trevave një epokë të re, atë të Rilindjes Kombëtare, të lëvizjes për emancipimin e tyre  ekonomik, politik dhe kulturor, për çlirimin nga osmanët dhe për bashkimin në një shtet të vetëm kombëtar.

Fillimi i kësaj periudhe përkon me atë të Tanzimatit, kur Perandoria Osmane nisi të zbatonte një varg reformash, që synonin të forconin pushtetin e centralizuar osman, të cilat u shoqëruan me ngritjen e një aparati burokratik, me nëpunës turq, me shtimin e arbitraritetit të tyre në vjeljen e taksave dhe me vendosjen e shërbimit të detyruar ushtarak etj. Këto masa, krahas diskriminimit të gjithanshëm politik dhe kulturor të shqiptarëve (që nuk njiheshin si komb dhe nuk kishin të drejtën e mësimit në gjuhën amtare), shkaktuan një pakënaqësi të përgjithshme anembanë trevave shqiptare dhe nxitën reagime të ashpra kundërosmane.

Në vazhdën e këtyre pakënaqësive, në vitet ‘30-‘50 të shek. XIX, shpërthyen kryengritjet e armatosura, të cilat vazhduan edhe në dekadat e mëvonshme dhe u shtrinë pothuajse në të njëjtën kohë në gjithë trevat shqiptare. Kryengritje të tilla antiosmane ndodhën në krahina të ndryshme shqiptare, që nga Kosova e Rrafshi  i  Dukagjinit  dhe  nga Shqipëria e Veriut deri në Myzeqe e Prevezë. Vargu i kryengritjeve të armatosura, ndonëse rezultuan të pasuksesshme për organizimin e një lufte të përgjithshme për realizimin e idesë kombëtare dhe krijimin e një shteti shqiptar.  Çështja Lindore që shpërtheu në vitet 1875-1876 dhe sidomos lufta ruso-osmane e viteve 1977-1878 tronditi thellë popullin shqiptar. Kjo luftë do të mbyllet me Traktatin e Shën Stefanit (Yeşilkoyi i sotëm), të 3 marsit 1878, midis Rusisë dhe Perandorisë Osmane. Nënshkrimi i këtij traktati “ishte një katastrofë absolute për osmanët” dhe rrjedhimisht edhe për shqiptarët që ishin nën sundimin osman. Fqinjët e shqiptarëve filluan copëtimin e “Arnautllukut”.

Fjalët kyçe:

Lidhja Shqiptare e Prizrenit, kryengritje, Perandoria Osmane, zhvillim arsimor

References

Kosova në vështrim enciklopedik, ASHSH-Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, “Toena”, Tiranë, 1999.

Stavro Skendi, Zgjimi Kombëtar Shqiptar 1878-1912, përkthyer nga Skënder Luarasi-Nestor Nepravishta, “Phoenix”, Tiranë, 2000.

Ferit Duka, Lidhja e Prizrenit në kontekstin e marrëdhënieve shqiptaro-osmane, në “Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881”, Instituti i Historisë Prishtinë, 2011.

Kryengritjet popullore në vitet ‘30 të shekullit XIX (dokumente osmane), përgatitur për botim nga Petrika Thëngjilli, Akademia e Shkencave e RPS-së së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1978.

Erik J. Zürcher, Historia e Turqisë, përktheu: Kujtim Ymeri, “Dituria”, Tiranë, 2013.

Shukri Rrahimi, Gjurmime historike të Rilindjes Kombëtare, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1986.

Për aspekte historike të marrëdhënieve shqiptaro-greke, shih: Shkëlzen Raça, Marrëdhëniet shqiptaro-greke 1829-1881, IA, Prishtinë, 1990, f. 177 e tutje. Krhs: Joseph von Hammer, Historija Turskog (Osmanskog) Cartsva, libri 3, Zagreb, 1979.

Isa Bicaj, Marrëdhëniet shqiptaro-malazeze (1881-1914), Instituti i Historisë, Prishtinë, 2003.

Azm Zade Refik Beg, Panislamizam i Evropa, Mostar, 1914.

Hysni Myzyri në: Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Prizren, 2001, f. 114 e tutje. Shih edhe: Enis Sulstarova, Ligjërimi nacionalist në Shqipëri, Tiranë, 2003.

Peter Batrl, Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare (1878-1912), përktheu: Nestor Nepravishta, “Dituria”, Tiranë, 2006.

Xhafer Belegu, Lidhja e Prizrenit dhe veprimet e saj 1878-1881, Tiranë, 1939.

Stefanaq Pollo, Probleme të luftës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit për çlirimin e bashkimin kombëtar, në: “Konferenca shkencore e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”, ASHAK, Prishtinë.

Dritan Egro, Rrënjët e nacionalizmit shqiptar, “Panorama”, 5 tetor, 2009; Dritan Egro, Historia dhe ideologjia (Një qasje kritike e studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare), Instituti i Historisë, Tiranë, 2007.

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare 1878-1912, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1978. Kristo Frashëri, Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878-1881)

Alfred Uçi, Lidhja Shqiptare e Prizrenit - faktor kulturor, në: “Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në histori”, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2008.

Jashar Rexhepagiqi, Vlera pedagogjike e Lidhjes së Prizrenit, në: “Mesazhet e Lidhjes së Prizrenit në raport me realitetin shqiptar sot”, botoi: Bashkësia Islame e Kosovës, Prishtinë, 2010.

Downloads

Botuar

2019-05-20

Si të citoni

Sulejmani , Prof. Dr. As. Shaban, and Dr. Rahim Jashari. 2019. “Lidhja Shqiptare E Prizrenit, Faktor I Zhvillimit Kulturor Dhe Arsimor”. Univers 20 (20):44-58. https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2576.

Numri

Seksioni

Studime