Poet Sulejman Naibi

Autorët

  • Dr. Dorian Koçi

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2616

Abstrakti

Përhapja e islamit në Shqipëri vazhdon të mbetet një nga problemet historike,  sociale  dhe  fetare  që  tërheq  vëmendjen e studiuesve. Debatet akademike ndahen në parashtrimin e problemit nëse feja islame në Shqipëri ka qenë një konvertim vullnetar apo i imponuar  nga  osmanët.

Gjatë shekullit të 18-të Berati, Elbasani dhe Gjirokastra, përshkruar një shekull më parë nga Evlia Çelebiu si qendra urbane shqiptare, ku kultura islame kishte filluar të lulëzonte, u bënë qendra ku lulëzoi kultura islame dhe poezia me motive orientale.  Poezia është shkruar në gjuhën shqipe duke përdorur alfabetin arab. Zhvillimi i kulturës vendase në bazë të modeleve orientale lejoi që kultura urbane islame t'i bashkohej rretheve kulturore të Perandorisë Osmane.Sulejman Naibi është poeti i dytë, pas Nezim Frakullës, që na la një divan shqiptar. Naibi ishte njohës i mirë i gjuhëve orientale dhe në poezitë e tij riprodhonte poezinë e orientit. Karakteristika e poezisë së Naibit është lirizmi i saj, i bazuar në figurat standarde të të folurit oriental dhe në konceptet filozofike orientale. Përmes tropeve të pasura, të gjalla dhe shumëngjyrëshe, Naibi e bën dashurinë krejt natyrale. Ai është një nga të paktët që shkruan për bukurinë femërore. Poezia e Naibit nuk është plotësisht kuptueshme dhe për  këtë arsye duket se është lënë në hije dhe jashtë fokusit nga historia e letërsisë shqiptare. Poezia e Sulejman Naibit dhe tekstet e tij kushtuar natyrës dhe gruas mund të jenë një urë lidhëse midis lirizmit popullor dhe letërsisë së kultivuar.

Fjalët kyçe:

Sulejman Naibi, islami, motive orientale, alfabet arab, letërsia e bejtexhinjve

References

Mehqemeja. Agim, Këngët e Beratit, Berat, 2000.

Çelebi. Evlija, Shqipëria 350 vjet më parë, “Horizont”, Tiranë.

Duka. Ferit, Berati në kohën osmane (shek. XVI – XVIII)

Abazi-Egro Genciana, Nezim Berati. Divani Shqip, “Toena”, Tiranë, 2009.

Frashëri. Naim, Parathënia e Iliadhës së Omiri, “Toena”, Tiranë, Vepra 6, 2007.

Myderrizi. Osman, Një dorëshkrim shqip i panjohur i Gjirokastrës, “Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria Shkencat Shoqërore”, v. 1, 1957.

Bartl. Peter, Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare, “Dituria”, Tiranë, 2006.

Dizdari. Tahir, Fjalori i orientalizmave në gjuhën shqipe, AIITC, Tiranë.

Internet: Vehbiu. Ardian, Në mbrotje të bejtexhinjve, 2006. http://xhaxhai.wordpress.com/kulture/letersi/ne-mbrojtje-te- bejtexhinjve/

Downloads

Botuar

2019-05-20

Si të citoni

Koçi, Dr. Dorian. 2019. “Poet Sulejman Naibi”. Univers 20 (20):163-71. https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2616.

Numri

Seksioni

Art, Traditë dhe Kulturë