Prill 1913, kur Shkodra e rrethuar vdiste nga uria

Autorët

  • Xhafer Sadiku

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2655

Abstrakti

Në fillim të prillit të vitit 1913 ushtrisë që mbronte Shkodrën, nën komandën e gjeneralit Esad pashë Toptani, po i mbaroheshin ushqimet, ndërsa nga radhët e popullsisë civile kishin filluar vdekjet nga uria. Më shumë se 30 vetë vdisnin çdo ditë. Në situatë të vështirë ishin edhe priftërinjtë katolikë dhe motrat stigmatine që rrezikoheshin nga vdekja e tmerrshme nga uria. Ata i shpëtoi komandanti i mbrojtjes së Shkodrës, Esad pashë Toptani, i cili nxori ushqimin për çdo ditë nga racioni i ushtarëve, deri sa përfundoi lufta.

Sipas Hortense von Zambaur, rreth datës 20 prill qyteti i  kishte magazinat bosh. Tmerri i urisë nga dita në ditë bëhej më kërcënues, të varfrit jetonin me gjak bagëtish të therura e me bar. Qeveria austriake bëri përpjekje diplomatike për të futur drithë në Shkodër. Ministri i Jashtëm, Bertold (Berchtold), udhëzonte kundëradmiralin Njegovan t›i propozonte Këshillit të Admiralëve të flotës ndërkombëtare të bënin një hetim në ishte i rrethuar nga të katër anët qyteti i Shkodrës dhe nëse kishte mundësi të futeshin  nga jashtë sasira ushqimesh. Të njëjtën detyrë ia ngarkoi edhe ambasadorit në Cetinë.

Fjalët kyçe:

prill 1913, Shkodra, uri, Esad Pashë Toptani

References

  1. AQSH, fondi 591, viti 1913, dosja 2/1, nr. 6685. Tel. për Berlin, nr. 312 (1), Romë, nr. 397 (2), 1913.

  2. Domenico Facin O.F.M., I Frati Minor e Le Suore Stimatine durante L’Assedio di Scutari, Firenze, 1913.

  3. Hortense von Zambaur, Rrethimi i Shkodrës (10 tetor 1912 – 22 prill 1913), Ditar, “Camaj – Pipa”, Shkodër, 2006.

  4. Petrograd, nr. 296 (3), Paris, nr. 234 (4), Londër, nr. 329 (5), Cetinjë, nr. 103 (6) dhe Beograd, nr. 122 (7), më 20 prill 1913. AQSH, fondi 591, viti 1913.

Downloads

Botuar

2019-05-20

Si të citoni

Sadiku, Xhafer. 2019. “Prill 1913, Kur Shkodra E Rrethuar Vdiste Nga Uria”. Univers 20 (20):263-70. https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2655.

Numri

Seksioni

Dokumente