Kontributi i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC) në promovimin e kulturës islame, arsimit dhe shkencës shqiptare përgjatë 1996-2022

Autorët

  • Assoc. Prof. Dr. Ramiz Zekaj

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2862

Abstrakti

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC) është një ndër institucionet pionierë në promovimin e kulturës, letërsisë dhe shkencave islame në Shqipërinë e pas viteve 90’. I themeluar në vitin 1996, ai ka qenë një urë e rëndësishme e ndërlidhjes së shqiptarëve të Shqipërisë dhe vendeve të tjera fqinje me kulturës islame, e cila dëshmoi goditje të ashpra frontale përgjatë shek. XX, veçanërisht gjatë periudhës së sistemit totalitar komunist, që kulmoi me ndalimin e praktikimin e fesë në vitin 1996.

Në këtë studim do të përpiqemi që të hedhim dritë mbi kontributin e Institutit në ringjalljen e Islamit në Shqipëri, nëpërmjet aktiviteteve të tij botuese, që kanë rezultuar në prezantimin e myslimanëve të Shqipërisë dhe jo vetëm me disa prej veprave bazike të traditës islame. Megjithatë, është përtej mundësive të këtij studime që të trajtohen dhe përfshihen të gjitha librat e botuara nga Instituti për shkak se volumit të madh të tyre, që arrin në mbi dyqind tituj të botuar.

Fjalët kyçe:

AIITC, kontribut, kulturë islame, arsim, shkencë, vitet 1996-2022

References

Kurani i Madhërishëm dhe Kuptimet e Tij në Gjuhën Shqipe. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2015), f. V. 2.

Es-Sejid Sabik, Fikhus-Sunneh (Legjislacioni i Traditës së Profetit a.s.). (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2011).

Imam Zejnudin Ahmed Ibn Abdul-Latif Zibidi, Muhtesar Sahih El-Buhari. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2015).

Machiel Kiel, Arkitektura Osmane në Shqipëri 1385-1912. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2012).

Kjo vlerë u pranua shumë herët. Përkujdesja që pati xhamia, pasqyrohet në publikimin e Leon Rey dhe Hasan Cekës në “Albania”, vëll. V, Paris 1935, f. 65-75. Cituar sipas Kiel, Arkitektura Osmane.

Grup autorësh, Historia e Shtetit, Shoqërisë dhe Qytetërimit Osman. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2009).

Sulejman Tomçini, Fjalor Arabisht-Shqip (Rreth 70. 000 fjalë dhe shprehje). (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC, 2009)

Tahir N. Dizdari, Fjalor i Orientalizmave në Gjuhën Shqipe. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2010), f. i-ii 13 Sulejman Tomçini, Fjalor Arabisht-Shqip (Rreth 70. 000 fjalë dhe shprehje). (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC), 2009).

Tahir N. Dizdari, Fjalor i Orientalizmave në Gjuhën Shqipe. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2010).

Sulejman Tomçini, Fjalor Arabisht-Shqip (Rreth 70. 000 fjalë dhe shprehje). (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC), 2009), f. VII-VIII.

Tahir N. Dizdari, Fjalor i Orientalizmave në Gjuhën Shqipe. (Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 2010).

Downloads

Botuar

2023-08-25

Si të citoni

Zekaj , Assoc. Prof. Dr. Ramiz. 2023. “Kontributi I Institutit Shqiptar Të Mendimit Dhe Qytetërimit Islam (AIITC) Në Promovimin E kulturës Islame, Arsimit Dhe shkencës Shqiptare përgjatë 1996-2022”. Univers 24 (24):23-32. https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2862.

Numri

Seksioni

Studime