Bosnja e Hercegovina – njё tokё plot mistere

Autorët

  • Sami Guzina

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2984

Abstrakti

Ky artikull përpiqet të hedhë një vështrim panoramik mbi gjeografinë, historinë dhe kulturën e Bosnje-Hercegovinës, që nga koha e dyndjeve sllave 12 shekuj më parë e deri në ditët e sotme. Në pjesën e parë të artikullit përmenden momentet kryesore të zhvillimeve historike në ato treva, veçoritë etnike dhe fetare të popullsisë boshnjake dhe luftërat me të cilat u përball përgjatë kësaj kohe. Ashtu siç trajtohen përmbledhtazi zhvillimi i letërsisë e i kulturës boshnjake dhe figurat e saj kryesore. Në pjesën e dytë artikulli paraqet historinë e lidhjeve mes popullit boshnjak dhe popullit shqiptar, duke nisur nga përzierja e popullsisë sllave bogomile me popullsinë autoktone ilire të atyre viseve. Më pas përshkruhet historia e formimit të komunitetit boshnjak në Shqipëri, arsyet e shpërnguljes së tij nga trojet e veta drejt tokave shqiptare, periudhat e kësaj shpërnguljeje, marrëdhëniet me vendasit dhe kontributin e tyre si pjesë e shoqërisë shqiptare. Një kapitull i veçantë u kushtohet figurave boshnjake të mendimit politik e filozofik, me theks të veçantë te personaliteti i Alija Izebegoviçit, si filozof, burrë shteti dhe mendimtar islam.

Fjalët kyçe:

Bosnja e Hezcegovina, mistere, vështrim panoramik, letërsi, kulturë

References

Kuniberti, Pokret za autonomiju Bosne od 1831 do 1832 godine.

Mak Dizdar (Biserje, Antogija bošnjačke književnosti).

Edit Durham (“Brenga e Ballkanit”).

Alija Izetbegović. Libri “Tajna, zvana, Bosna”.

Downloads

Botuar

2018-11-06

Si të citoni

Guzina, Sami. 2018. “Bosnja E Hercegovina – Njё Tokё Plot Mistere”. Univers 19 (19):149-62. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2984.

Numri

Seksioni

Horizonte Shoqërore