Fillimet e gazetarisë shqiptare - Gazeta “Ishkodra”

Autorët

  • Ilirjan Agolli

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2985

Abstrakti

Shkrimi sjell fakte të reja mbi botimet e para publicistike në Shqipëri. Falë historianëve turq, publiku ynë mëson se gazeta “İshkodra” ka dalë në dritë 11 vjet më parë nga ç’e dinë deri sot bibliografët e shtypit shqiptar. Pra, “İshkodra” doli për herë të parë më 1868 dhe ridoli më 1879. Nga kjo shtyrje date me plot 11 vjet në thellësi të kohës gazeta “İshkodra” bëhet e para gazetë e botuar në territoret shqiptare, duke lënë pas gazetën “Prizren”, e cila doli në dritë në gusht 1971. Edhe pse vetëm në gjuhën osmane, “İshkodra” shënon gjurmën e parë të gazetarisë në Shqipëri, ndërsa Shkodra bëhet qyteti i par, ku u vendos shtypshkronja e parë, që nxori publikime për qytetarët, një prodhim luksi për banorët e shkolluar.

Fjalët kyçe:

Gazeta “Ishkodra”, gazetari, shtypshkronjë, gjuhë osmane, publikime

References

Kastrati, Jup. Bibliografi shqipe e dramatikë – narrativës dhe shtypit (1750-1946).

Daka, Palok. Bibliografi retrospektive e shtypit shqiptar dhe mbi Shqipërinë e viteve 1848-1944. Botuar në revistën “Studime historike”, viti 1971, nr.3, nr.4, viti 1972, nr.1, nr.2, nr.4, viti 1973, nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, viti 1974 – nr. 1.

Mediat turkofone në Ballkan. Tiranë, 2015.

Taniş, Cihat. Şarkî Rumeli Türklerinin sesi Emniyet Gazetesi (1896-1897). The voice of East Rumelian Turks the newspaper of Emniyet (1896-1897). Konya 2011.

Ceylan, Ayhan. Tanzimat Dönemi Osmanlı Basım ve Yayımında Hukukî Düzen (1839-1876). Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, S. 1. Istanbul 2006.

Gençoğlu, Mustafa. İshkodra Vilayeti’nin İdari Taksimatı ve Yapısı (1867/1868- 1908).

Bilimler Dergisi – CBÜ University of Social & Journal Sciences. Volume: 13, Issue: 3, September 2015).

Girgin, Atilla. Türk Basın Tarih’inde Yerel Gazetecilik. İstanbul, 2001 Topuz, Hıfzı. II Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. (Nga Mahmuti I Dytë deri te Holding-ët, Historia e shtypit turk). Stamboll, 2003.

Koloğlu, Orhan. Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. (Historia e shtypit nga osmanllinjtë deri në shekullin e 21-të). Stamboll, 2006.

Vlora, Eqrem bej. Kujtime. Vëllimi i parë 1885 – 1912. Tiranë 2001.

Lajmet nga vilajetet. Sabah. nr.17, 14 (26) mars 1876. (Prifti, Kristaq. Buharaja, Vehxhi. Zëdhënësi i Lindjes. Sami Frashëri. Vepra 14, Prishtinë & Shkup, 2004.

Daka, Palok. Bibliografia retrospective, Leka. Shkodër 1939.

Frashëri, Kristo. Në gjurmë të dy gazetave të vjetra shqipe. Zëri i Popullit, 22 nëntor

, faqe 3 dhe në Tribuna e gazetarit, nr. 3 - 4, 1967.

Leka. Shkodër. Nr. 6 – 12, 1939.

Schiro, Giuseppe. Gli Albanesi e la questione balcanica, Napoli 1904.

Downloads

Botuar

2018-09-10

Si të citoni

Agolli, Ilirjan. 2018. “Fillimet E Gazetarisë Shqiptare - Gazeta ‘Ishkodra’”. Univers 19 (19):163-69. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2985.

Numri

Seksioni

Horizonte Shoqërore