Shpirti, egoja dhe zemra sipas Kuranit

Autorët

  • Prof. Dr. Xhabir Hamiti

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2999

Abstrakti

Përmes një leximi sipërfaqësor të Kuranit, mund të shihet qartë se njeriu ka një pozicion të veçantë në Univers. Ai në skemën e përgjithshme të Universit, që në zanafillë është krijuar i tillë për të qenë ndryshe nga krijesat tjera. Ky ndryshim ka ndodhur që në fazën e parë të krijimit të njeriut, gjegjësisht kur elementi qiellor është futur në brendësinë e njeriut përmes frymimit të shpirtit nga Krijuesi, duke u plotësuar kështu procesi i krijimit të qenies njeri. Natyrës e brendshme të njeriut në Kuran shprehet nëpërmjet tre termave: ruh (shpirt), kalb (zemër) dhe nefs (ego). Ky artikull synon të shtjellojë këta tre koncepte në këndvështrimin kuranor, lidhjet dhe ndryshimet midis tyre, si dhe implikimet e tyre në botëkuptimin islam për njeriun, rolin dhe vendin e tij në gjithësi.

Fjalët kyçe:

shpirti, egoja, zemra, Kur’an, islam, botëkuptim

References

Umaruddin, M. (1951) The ethical philosophy pf AlGhazali.

Fazlu ur Rahman, (1975) The Philosophy of Mulla Sadra, New York.

Muhammad Asad, The Message of the Qur`an, (Dar al Andalus, 1980).

Downloads

Botuar

2018-09-10

Si të citoni

Hamiti, Prof. Dr. Xhabir. 2018. “Shpirti, Egoja Dhe Zemra Sipas Kuranit”. Univers 19 (19):291-98. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2999.

Numri

Seksioni

Opinione