“Çështje të gjuhës shqipe 4” - si qasje teorike bashkëkohore ndaj dukurive të shqipes

Autorët

  • Dr. Elsa Skënderi – Rakipllari

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.3008

Abstrakti

Ky shkrim synon të përcjellë një recension të veprës “Çështje të gjuhës shqipe 4”, të autorit Shezai Rrokaj. Në shkrim paraqiten në mënyrë të përmbledhur artikujt përbërës të veprës, duke u ndalur konkretisht te rëndësia dhe vlerat e tyre. “Çështje të gjuhës shqipe 4” përfshin katërmbëdhjetë artikuj, një pjesë e të cilëve trajtojnë argumente pastërtisht gjuhësore, ndërsa të tjerët rrahin çështje metalinguistike. Qasja bashkëkohore teorike dhe metodologjike që autori ndjek në këtë vepër, bën që botimi i saj të shënojë një ngjarje domethënëse për gjuhësinë shqiptare, së cilës falë kësaj vepre i çelet një kanal i ri komunikimi me gjuhësinë botërore bashkëkohore.

Fjalët kyçe:

recension, Çështje të gjuhës shqipe 4, qasje teorike bashkëkohore, artikuj, Shezai Rrokaj, gjuhësi

References

Aitchison, J. (2001). Language change: Progress or decay? Kembrixh: Cambridge University Press.

Lyons, J. (2010). Hyrje në gjuhësinë teorike. Tiranë: Toena.

Nelson, G. (2006). Description and Prescription. Encyclopedia of Language and Linguistics Elsevier Ltd.

Rrokaj, Sh. (2007). “Dy çështje për mësimdhënien e gjuhës shqipe në shkollë”. Në “Çështje të gjuhës shqipe”. ISBN 978-99943-894-5-2. Tiranë: Shtëpia botuese “Albatros”.

Rrokaj, Sh. (2007). “Shqipja standarde dhe traktatet thesarë”. Në “Çështje të gjuhës shqipe”. ISBN

-99943-894-5-2. Tiranë: Shtëpia botuese “Albatros”.

Rrokaj, Sh. (2007). “Shqipja standarde dhe traktatet thesarë”. Në “Çështje të gjuhës shqipe”, faqe 159-166. ISBN 978-99943-894-5-2. Tiranë: Shtëpia botuese “Albatros”.

Rrokaj, Sh. (2007). “Shqipja standarde në pragun e shekullit të ri”. Në “Çështje të gjuhës shqipe”. ISBN 978-99943-894-5-2. Tiranë: Shtëpia botuese “Albatros”.

Rrokaj, Sh. (2009). “Rreth një dukurie rikuptimësimi në ligjërimin bisedor”. Në “Çështje të gjuhës shqipe 2”. ISBN: 978-99956-781-1-1. Tiranë: Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”.

Rrokaj, Sh. (2009). “Shqipja në epokën e globalizimit dhe identiteti i saj”. Në “Çështje të gjuhës shqipe 2”. ISBN: 978-99956-781-1-1. Tiranë: Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”.

Rrokaj, Sh. (2012). “Hyrjen në gjuhësinë e përgjithshme”. Tiranë: Shtëpia botuese “Arbëria”.

Rrokaj, Sh. (2014). “Ç’gjuhë flasim”. Në “Çështje të gjuhës shqipe 3”. Tiranë: Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”.

Rrokaj, Sh. (2014). “Probleme të drejtshkrimit të gjuhës shqipe”. Në “Çështje të gjuhës shqipe 3”, Tiranë: Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”.

Rrokaj, Sh. (2014). “Roli i dialekteve në shtrirjen dhe zgjerimin e standardit”. Në “Çështje të gjuhës shqipe 3”, Tiranë: Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”.

Rrokaj, Sh. (2018). “Çështje të gjuhës shqipe 4”. ISBN: 978- 9928-248-64-0. Tiranë: Shtëpia botuese “Pegi”.

Downloads

Botuar

2018-09-10

Si të citoni

Skënderi – Rakipllari, Dr. Elsa. 2018. “‘Çështje Të gjuhës Shqipe 4’ - Si Qasje Teorike bashkëkohore Ndaj Dukurive Të Shqipes”. Univers 19 (19):344-49. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.3008.

Numri

Seksioni

Botime në fokus