[1]
Shabani , V. 2023. Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) . Univers. 24, 24 (Aug. 2023), 123–139. DOI:https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2884.