(1)
Shabani , V. Vlera E Të mësuarit përgjatë tërë jetës Sipas Koncepteve Islame: (Perspektiva E Fakultetit Të Studimeve Islame Ndaj këtij Koncepti). UNV 2023, 24, 123-139.