(1)
Breznica, M. G. Në Gjurmë Të Traditave Autoktone Shqiptare Në Kumanovë : Dukuri Dhe Probleme. UNV 2018, 19, 198-208.