(1)
Bani, M. Tendenca E Kalimit Nga mësimdhënia Tradicionale Në Atë bashkëkohore Në fushën E Kimisë. UNV 2023, 23, 253-261.