Shabani , V. (2023). Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) . Univers, 24(24), 123–139. https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2884