Breznica, M. G. (2018). Në gjurmë të traditave autoktone shqiptare në Kumanovë : Dukuri dhe probleme. Univers, 19(19), 198–208. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2991