Bani, M. (2023). Tendenca e kalimit nga mësimdhënia tradicionale në atë bashkëkohore në fushën e kimisë. Univers, 23(23), 253–261. https://doi.org/10.59164/univers.v23i23.628