SHABANI , V. Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) . Univers, [S. l.], v. 24, n. 24, p. 123–139, 2023. DOI: 10.59164/univers.v24i24.2884. Disponível em: https://albanica.al/univers/article/view/2884. Acesso em: 26 may. 2024.