Shabani , Vedat. 2023. “Vlera E Të mësuarit përgjatë tërë jetës Sipas Koncepteve Islame: (Perspektiva E Fakultetit Të Studimeve Islame Ndaj këtij Koncepti)”. Univers 24 (24):123-39. https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2884.