Shabani , V. (2023) “Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) ”, Univers, 24(24), pp. 123–139. doi: 10.59164/univers.v24i24.2884.