Bani, M. (2023) “Tendenca e kalimit nga mësimdhënia tradicionale në atë bashkëkohore në fushën e kimisë”, Univers, 23(23), pp. 253–261. doi: 10.59164/univers.v23i23.628.