[1]
V. Shabani, “Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) ”, UNV, vol. 24, no. 24, pp. 123–139, Aug. 2023.