[1]
M. G. Breznica, “Në gjurmë të traditave autoktone shqiptare në Kumanovë : Dukuri dhe probleme”, UNV, vol. 19, no. 19, pp. 198–208, Sep. 2018.