Shabani , V. “Vlera E Të mësuarit përgjatë tërë jetës Sipas Koncepteve Islame: (Perspektiva E Fakultetit Të Studimeve Islame Ndaj këtij Koncepti)”. Univers, vol. 24, no. 24, Aug. 2023, pp. 123-39, doi:10.59164/univers.v24i24.2884.