Breznica, M. G. “Në Gjurmë Të Traditave Autoktone Shqiptare Në Kumanovë : Dukuri Dhe Probleme”. Univers, vol. 19, no. 19, Sept. 2018, pp. 198-0, doi:10.59164/univers.v19i19.2991.