Bani, M. “Tendenca E Kalimit Nga mësimdhënia Tradicionale Në Atë bashkëkohore Në fushën E Kimisë”. Univers, vol. 23, no. 23, Feb. 2023, pp. 253-61, doi:10.59164/univers.v23i23.628.