Shabani , Vedat. “Vlera E Të mësuarit përgjatë tërë jetës Sipas Koncepteve Islame: (Perspektiva E Fakultetit Të Studimeve Islame Ndaj këtij Koncepti)”. Univers 24, no. 24 (August 25, 2023): 123–139. Accessed May 26, 2024. https://albanica.al/univers/article/view/2884.