1.
Shabani V. Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame: (Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti) . UNV [Internet]. 2023 Aug. 25 [cited 2024 May 26];24(24):123-39. Available from: https://albanica.al/univers/article/view/2884